ברוך ד' זכינו ברמת השרון שיש לפעמים מעין פרפרים שאוהבים אור, כשמדליקים מנורה באים כולם, כך יש כאן הרבה נשמות קדושות, היכן שיש שיעור מגיעים צעירים ומבוגרים המחפשים את האור. יהי רצון שהאור הזה יתחזק....

מורינו הרב יעקב אדלשטיין זצוק"ל

עמותת "מוסדות הרב אדלשטיין"

(לשעבר "בית המדרש הגבוה ברמת השרון")

מרכז תורני רמת השרון

בראשות חתנו הגאון רבי משה ראם שליט"א

הכתובת שלך לכל עניין יהודי ברמת השרון

תיקון התרת קללות

מורינו ורבינו זצ"ל היה מקפיד מאוד שלא יוציאו האנשים מפיהם קללות עצמיות ח"ו.
לדוג' בחורה אמרה פעם על עצמה, "לא אתחתן לעולם". הרב זצ"ל היה שולח אותה לעשות התרת קללות בבית המדרש ברמת השרון, בכולל בנשיאותו שבראשות חתנו הגאון רבי משה ראם שליט"א.
הרב היה אומר שהתרת קללות עדיף שתיעשה ביחידות לכל מבקש, ולא בצורה המונית.
מעמד התרת קללות ממשיך, והרבה רואים ישועה. מדי יום שני נערך מעמד התרת קללות בפרטות לכל מבקש. במניין אברכים תלמידי חכמים. היות והמעמד הוא פרטי עבור כל אחד, צריך לקבוע תור מראש.
 

הסיפור מהתחלה...

בשנת ת"ש עלה ארי מבבל, רבי צבי יהודה אדלשטיין עלה לארץ ישראל מרוסיה הקומוניסטית.
רמת השרון זכתה בו לרב ואב המנהיג את הקהילה בעוז וברחמים. הוא ידע לרדת ללבו של כל אחד ולדאוג לצרכיו הגשמיים והרוחניים, בד בבד עמד ללא חת על משמר התורה והחינוך הטהור בעירו היקרה.

סגולות הנחיות ועצות מרבנו זצוק"ל

בענייני חינוך,
בענייני פרנסה,
ענייני רפואה,
ענייני לימוד תורה,
עניינים שונים.

חדשות הקהילה

דבר ראש המוסדות

זכתה רמת השרון במפעל הגדול של תורה עבודה וגמילות חסדים ומשפיעה שפע רוחני רב בכל תחומי החיים ברמת השרון בכוללי אברכים, קריית חינוך אשר שם מתחנכים מאות רבות של ילדים ורשת שיעורי תורה בכל רחבי רמת השרון.

"באר חפרוה שרים"

את "מרכז תורני רמת השרון" הקים מו"ח מורנו הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל לפני כ –  50 שנים והפעילות הברוכה ממשיכה ביתר שאת וביתר עוז.

הרב זצוק"ל הקים, העמיד והחזיק בגשמיות וברוחניות את המפעלים הגדולים האלו כפי שהורה לו מרן החזון אי"ש זצוק"ל: "בישבך על כסא הרבנות ברמת השרון, תדאג לייסד מקומות ללימוד תורה בעיר בכל מקום שתוכל", והסביר זאת הרב זצוק"ל במתיקות לשונו שכאשר יושב יהודי ולומד תורה, החיידקים הטובים הנוצרים מהלימוד מתפשטים בסביבה ו"מדביקים" את תושבי הסביבה.

כשהרב קרא לי וביקשני להנהיג ולשאת את המשא הקדוש הזה, חששתי, כיצד אוכל לעמוד במעמסה הכבדה הזו, אמר לי הרב, אל תדאג, תגיד בשמי לתורמים ולמסייעים לך שאני אוהב אותם ואהיה איתם גם הלאה ….

צדיקים במיתתם קרויים חיים, הרב זצוק"ל ממשיך ומלווה אותנו, אנו רואים סייעתא דשמיא מיוחדת בפריחת הפעילות התורנית בכל רמת השרון.

תודה לקדוש ברוך הוא שלא עזבני ומחזיק אותי יד ביד לכל אורך הדרך. אני מרגיש סייעתא דשמיא בכל צעדיי ובפרט בכל מה שקשור בהחזקת המרכז התורני המופלא.

יישר כח לרעייתי הרבנית רבקה ראם העומדת לימיני בסיוע וניווט המפעל הגדול במשך כל הזמן.

יישר כח לבני הרב ממשיכי דרכו העומדים לימיני ולימין המרכז התורני ברמת השרון ומשמשים את קהילות הקודש, הרבנים הגאונים: הרב מרדכי שליט"א, הרב צבי יהודה שליט"א, הרב שאול שליט"א, הרב חיים שליט"א והרב יצחק שליט"א.

יישר כח לשותפים הקבועים שקיבלו על עצמם החזקת אברכים, בבחינת יששכר וזבולון. הזכות הגדולה וסיפורי ההצלחה שלכם על הכנסות שגדלו ועל ישועות פרטיות שאתם זוכים לראות בכל יום מאז לקחתם על עצמכם החזקת אברך, מחממים את ליבי.

יישר כח לכל התורמים והמסייעים בכל מה שיכולים, הזכות העצומה של לימוד התורה תעמוד להם להתברך מהקב"ה שימלא כל משאלות ליבם לטובה.

אני מודה לכל אחד ואחד מכם על השותפות במפעלים הכבירים של הרב הגדול שלנו, אני בטוח שהוא ממליץ טוב בעדכם ובעד כל בני הקהילה הקדושה שלנו, כולנו מרגישים את ידו הרחומה מלטפת מלמעלה, תמשיכו לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

כפי שציווני הרב לפני עלותו בסערה השמימה, "תמשיך ללכת למקומות הקדושים ולהתפלל על התורמים כפי שאני עשיתי פעמיים בשנה". (לחץ כאן לראות הפתק) אנו ממשיכים את המנהג להשתטח על קברי צדיקים במקומות הקדושים פעמיים בשנה ולהתפלל על התורמים. התפילה בהשתתפות בני וחתני ונכדי הרב כפי שהנהיג הרב זצוק"ל. (לחץ כאן לראות את הרב מדבר על כך)

(לחץ כאן לצפיה במעמדות התפילה)

יהי רצון שיעלו אלו המלאכים היוצאים מלימוד התורה של אברכי הכוללים, של משתתפי ושומעי שיעורי התורה, של תינוקות של בית רבן, לפני כסא כבודו וימליצו טוב בעדנו להמשיך ולקיים את המפעל הגדול הזה, ונמשיך יחד איתכם, לאורך ימים טובים להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד התורה ולומדיה,

משה ראם

הרב ראם ראש המוסדות

גם אני רוצה לשמוע על חינוך טוב לילדיי

ליצירת קשר טלפוני וייעוץ בענייני חינוך, ניתן לפנות לרבקה: 050-412-46-65

מהנעשה אצלינו