לוח חופשות לשנה"ל תשפ"ג
לבתי ספר של החינוך העצמאי ברחבי הארץ

פתיחת שנה"ל, בס"ד, ביום חמישי, ה' באלול, תשפ"ב

ראש השנה
ערב ראש השנה, שני ימי החג. הימים; ראשון, שני שלישי, כ"ט באלול תשפ"ב עד ב' בתשרי תשפ"ג,
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי תשפ"ג צום גדליה

יום הכיפורים
ערב החג, ויום החג; הימים; שלישי ורביעי, ט' – י' בתשרי תשפ"ג
הלימודים יתחדשו ביום חמישי י"א בתשרי תשפ"ג בשעה 10:00 .

חג הסוכות
ערב החג, ימי החג ואסרו חג. מיום ראשון י"ד בתשרי תשפ"ג עד יום שלישי כ"ג בתשרי תשפ"ג
הלימודים יתחדשו ביום רביעי כ"ד בתשרי תשפ"ג בשיעור הראשון.

ימי החנוכה
מיום שלישי, כ"ו בכסלו תשפ"ג עד יום שני, ב' בטבת תשפ"ג,
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת תשפ"ג, בשיעור הראשון.

פורים
מיום שני, י"ג באדר תשפ"ג, ועד יום רביעי, ט"ו באדר תשפ"ג,
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר תשפ"ג, בשיעור הראשון.

פסח
מיום שלישי, ו' בניסן תשפ"ג עד יום חמישי, כ"ב בניסן תשפ"ג
הלימודים יתחדשו ביום ששי, כ"ג בניסן תשפ"ג בשיעור הראשון.

יום העצמאות
יום רביעי, ה' באייר תשפ"ג, )56 אפריל 5253 .)הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר תשפ"ג, בשיעור הראשון.

ל"ג בעומר
יום ההילולה. יום שלישי י"ח באייר תשפ"ג, הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר תשפ"ג,

חג השבועות
ערב החג ויום החג. הימים חמישי וששי, ה', ו' בסיוון תשפ"ג, הלימודים יתחדשו
ביום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ג, בשיעור הראשון.

פגרת הקיץ תחל בס"ד, ביום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ג 2 יולי