דין ומשפט

  • להצלחה במשפט יעץ רבינו לומר תהלים פרקים ג', ל"ה, קכ"א, ק"ל, ק"כ, ולהדליק נר ולתת צדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס ולע"נ הרב מנדל. ובע"ה כשתהיה ישועה לומר שתי פעמים פרק קי"א ותפילת "נשמת".
  • בזמן משפט יעץ רבינו לבקש משני אנשים שיראו תהלים במשך כל זמן המשפט, ויגידו בהתחלה שקוראים לזכות וישועת פלוני בן פלונית. 

העבירות שמות לתפילה על ציון הצדיק

הרשמו לניוזלטר שלנו לקבלת עידכונים