סדר התרת קללות

מורינו ורבינו זצ"ל היה מקפיד מאוד שלא יוציאו האנשים מפיהם קללות עצמיות ח"ו. לדוג' בחורה אמרה פעם על עצמה, "לא אתחתן לעולם". הרב זצ"ל היה שולח אותה לעשות התרת קללות בבית המדרש ברמת השרון, בכולל בנשיאותו שבראשות חתנו הגאון רבי משה ראם שליט"א. הרב היה אומר שהתרת קללות עדיף שתיעשה ביחידות לכל מבקש, ולא בצורה המונית. מעמד התרת קללות ממשיך, והרבה רואים ישועה. מדי יום שני נערך מעמד התרת קללות בפרטות לכל מבקש. במניין אברכים תלמידי חכמים. היות והמעמד הוא פרטי עבור כל אחד, צריך לקבוע תור מראש.

גם אני רוצה התרת קללות: