זש"ק וירחי לידה

  • רבינו היה מביא את פירוש בעלי התוס' לכוון בברכת כהנים יברכך ה' וישמרך: "יברכך" – בבנים, "וישמרך" – בבנות. ואם הבעל אינו יכול ללכת לשמוע, שישלח שליח שיכווין בעת התפילה את השמות לברכה.
  • כסגולה לזש"ק יעץ רבינו לומר פרק קכ"ח בתהלים, וכן היה מייעץ ללמוד מסכת בכורות.
  • לאדם שיש לו רק בנות ואין לו בנים יעץ רבינו לעשות התרת קללות, שמא האשה בילדותה אמרה שהיא רוצה רק בנות.
  • רבינו היה ממליץ לבקש ברכה לזש"ק משלשה ניצולי שואה.
  • אשה מתחזקת שביקשה ברכה מרבינו לזש"ק, יעץ להתחזק כל בוקר בנטילת ידיים וברכת אשר יצא, וכן לומר כל יום פרקים קכ"א קכ"ח בתהלים, וכן לתת כל יום שישי מטבע לצדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס ולבקש שבזכותו תיפקד, והורה שכאשר יפקדו לא לפרסם את הענין.
  • ללידה קלה יעץ רבינו לומר 12 פעים פרק כ' בתהלים לפני הלידה.
  • לאשה שבחודש התשיעי יש בעיות רפואיות יעץ רבינו לתת כל יום מטבע לצדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס, ושתקרא האשה כל יום פרקים א' ב' בתהלים והבעל יקרא פעם אחת פרק כ'.

העבירות שמות לתפילה על ציון הצדיק

הרשמו לניוזלטר שלנו לקבלת עידכונים