איגוד בני הישיבות

השבוע נערכה פעילות מרגשת של איחוד בני הישיבות. איחוד בני הישיבות זהו גוף הפועל בתוך "מרכז תורני רמת השרון" ומטרתו לאחד, לגבש ולחזק את בני

Read More »

קמחא דפסחא

קמחא דפסחא כמדי שנה, אנו מחלקים קמחא דפסחא בכוללים. החלוקה כוללת כ-30 אברכים מכולל גאולת ישראל ועוד 35 מכולל מורשת אבות. גודל התמיכה נקבע לפי

Read More »
כולל אברכים גאולת ישראל

מהכולל בו יושבים אברכים מצוינים ולומדים, יפוצו חיידקי התורה לכל רמת השרון

מורינו הרב יעקב אדלשטיין זצוק"ל