החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשפ"ג עד ב' בתשרי התשפ"ד,15–17 בספטמבר 2023.

הלימודים יתחדשו  ביום שני ,ג' בתשרי התשפ"ד,18בספטמבר2023

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"ד, 24-25 בספטמבר 2023. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשפ"ג, 26 בספטמבר 2023.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"ד, 29 בספטמבר 2023, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשפ"ד, 9 באוקטובר 2023.

 

חנוכה

מיום ראשון, כ"ז בכסלו התשפ"ד, 10 בדצמבר 2023, עד יום שישי, ג' בטבת התשפ"ד, 15 בדצמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"ד, 17 בדצמבר 2023.

 

 

 

 

ט"ו בשבט

יום חמישי, ט"ו בשבט התשפ"ד,

25 בפברואר 2024

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים ראשון ושני, י"ד – ט"ו באדר ב' התשפ"ד,
24-25 במרס 2024. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר ב' התשפ"ד, 26 במרס 2024.

 

פסח

מיום ראשון, ו' בניסן התשפ"ד, 14 באפריל 2024, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשפ"ד, 30 באפריל 2024. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשפ"ד, 01 במאי 2024.

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום שני, ה' באייר התשפ"ד, 13 במאי 2024.

 לימודים כרגיל. כמו"כ יתקיים צהרון

יום העצמאות

יום שלישי, ו' באייר התשפ"ד, 14 במאי 2024. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשפ"ד, 15 במאי 2024.

 

ל"ג בעומריום ראשון, י"ח באייר התשפ"ד, 26 במאי 2024. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשפ"ד, 27 במאי 2024. 

חג השבועות

ערב החג והחג,, הימים שלישי ורביעי, ה'-ו' בסיוון התשפ"ד, 11–12 ביוני 2024. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ז' בסיוון התשפ"ד, 13 ביוני 2024.

בשינוי משנים קודמות, אסרו חג שבועות
הוא יום לימודים.

4.   ימי צום

 

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום שני, ג' בתשרי התשפ"ד, 18 בספטמבר 2023

לא יתקיים צהרון

עשרה בטבת

יום שישי, י' בטבת התשפ"ד, 22 בדצמבר 2023

 

תענית אסתר

יום חמישי, י"א באדר ב' התשפ"ד, 21 במרס 2024

לא יתקיים צהרון 

שבעה עשר בתמוז

יום שלישי, י"ז בתמוז התשפ"ד, 23 ביולי 2024

 

תשעה באב

יום שלישי, ט' באב התשפ"ד, 13 באוגוסט 2024