סיפורי ישועות

דירה ובית חדש

לפני שנכנסים לבית חדש יעץ רבינו לשים בבית סכין ודבש, ופעמים אמר להכניס לחם ומלח. למציאת בית יעץ לקרוא כל יום פרקים קכ"ב, קכ"ג, קכ"ז

קראו עוד »

דין ומשפט

להצלחה במשפט יעץ רבינו לומר תהלים פרקים ג', ל"ה, קכ"א, ק"ל, ק"כ, ולהדליק נר ולתת צדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס ולע"נ הרב מנדל. ובע"ה

קראו עוד »

זיווגים

כסגולה לזיווג יעץ רבינו לקרוא פרק ל"ב בתהילים. יעץ ללמוד הלכות שבת (לפחות פעמיים בשבוע). יעץ לקבל ברכה לזיווג משלשה ניצולי שואה שומרי שבת. לנערה

קראו עוד »

זש"ק וירחי לידה

רבינו היה מביא את פירוש בעלי התוס' לכוון בברכת כהנים יברכך ה' וישמרך: "יברכך" – בבנים, "וישמרך" – בבנות. ואם הבעל אינו יכול ללכת לשמוע,

קראו עוד »

ענינים שונים

להצלחה במבחן יעץ רבינו לומר פרקים ה, ו, ל"ה, ק"ל בתהלים כל יום עד קבלת התשובות. פעמים רבות היה מורה רבינו לבקש ברכה מניצולי שואה,

קראו עוד »

פרנסה

כסגולה לפרנסה יעץ רבינו לומר פרק כג' בתהלים ופעמים הוסיף גם פרק כד'. לזוג שהתקשו בעסקיהם ונכנסו לחובות גדולים, יעץ רבינו שיקבלו על עצמם שכשיצליחו

קראו עוד »