דירה ובית חדש

לפני שנכנסים לבית חדש יעץ רבינו לשים בבית סכין ודבש, ופעמים אמר להכניס לחם ומלח. למציאת בית יעץ לקרוא כל יום פרקים קכ"ב, קכ"ג, קכ"ז בתהלים.

דין ומשפט

להצלחה במשפט יעץ רבינו לומר תהלים פרקים ג', ל"ה, קכ"א, ק"ל, ק"כ, ולהדליק נר ולתת צדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס ולע"נ הרב מנדל. ובע"ה כשתהיה ישועה לומר שתי פעמים פרק קי"א ותפילת "נשמת". בזמן משפט יעץ רבינו לבקש משני אנשים שיראו תהלים במשך כל זמן המשפט, ויגידו בהתחלה שקוראים לזכות וישועת פלוני בן פלונית. 

זיווגים

כסגולה לזיווג יעץ רבינו לקרוא פרק ל"ב בתהילים. יעץ ללמוד הלכות שבת (לפחות פעמיים בשבוע). יעץ לקבל ברכה לזיווג משלשה ניצולי שואה שומרי שבת. לנערה מבוגרת מאוד קרוב לגיל 40 יעץ רבינו שתקנה טלית, וזכתה להתארס תוך שבועות. למעוכבי שידוך היה אומר רבינו שמא בעבר הוציאו משפט מפיהם שלא דחוף להם להתחתן, ויעץ לעשות התרת […]

זש"ק וירחי לידה

רבינו היה מביא את פירוש בעלי התוס' לכוון בברכת כהנים יברכך ה' וישמרך: "יברכך" – בבנים, "וישמרך" – בבנות. ואם הבעל אינו יכול ללכת לשמוע, שישלח שליח שיכווין בעת התפילה את השמות לברכה. כסגולה לזש"ק יעץ רבינו לומר פרק קכ"ח בתהלים, וכן היה מייעץ ללמוד מסכת בכורות. לאדם שיש לו רק בנות ואין לו בנים […]

ענינים שונים

להצלחה במבחן יעץ רבינו לומר פרקים ה, ו, ל"ה, ק"ל בתהלים כל יום עד קבלת התשובות. פעמים רבות היה מורה רבינו לבקש ברכה מניצולי שואה, ואפילו אינם תלמידי חכמים העיקר שיהיו שומרי שבת.  אשה שפרצו לביתה ועברו עליה עוד צרות משונות שאלה את רבינו מה ניתן לעשות, והורה רבינו לעשות  פדיון נפש וללמוד הלכות לשון […]

פרנסה

כסגולה לפרנסה יעץ רבינו לומר פרק כג' בתהלים ופעמים הוסיף גם פרק כד'. לזוג שהתקשו בעסקיהם ונכנסו לחובות גדולים, יעץ רבינו שיקבלו על עצמם שכשיצליחו בעסקיהם יתנו יותר ממעשר, ויאמרו פרק קי"א בתהלים להודאה, ע"פ מה שנאמר אודך ה' כי עניתני. לפני כל פגישה חשובה, חתימת חוזה וכדו' יעץ רבינו לומר את הפסוק "ויהי נועם".

רפואה

לרפואה יעץ רבינו לקרוא פרק ק"ג בתהלים. זוג הורים נכנסו לרבינו כי בנם מטופל בדיאליזה וביקשו את ברכתו, רבינו יעץ להם לבקש ברכה משלושה אנשים שעברו את גיל 100 והינם שומרי שבת, וכן להדליק נר לע"נ רבי מאיר בעל הנס והסנדלר, ולעשות פדיון נפש. לרפואה מהמחלה הקשה ל"ע יעץ רבינו פעם בשבוע להדליק נרות לע"נ […]

יב' שנים להסתלקות הרבנית הצדקנית מרת מינה אדלשטיין ע"ה:

בעיר רמת השרון ציינו את יום פטירתה ורבים עלו להתפלל על ציונה. ביום ו' זאת חנוכה מלאו 12 שנים להסתלקות אמה של מלכות הרבנית הצדקנית מרת מינה אדלשטיין ע"ה אשת חבר לרבינו מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל. בחייה הרבנית ע"ה עמדה בעוז לצד בעלה הגדול מרן רבינו זצוק"ל כאשר תושבי רמת השרון ראו בה […]

אב אחד לנו

חוברת על פסח ופורים ליקט הרה"ג ר' נדב שושני שליט"א

חיי יעקב

אוצר בלום בעניני אגדה, על תנ"ך תפילה ומועדים הגות ומסר ועניני חינוך והשקפה, משובץ בעובדות רבות מגדולי הדורות. הרה"ג ר' מרדכי שמואל ב"ר צ. יהודה אדלשטיין שליט"א